sub visual

PRODUCT

HOME > PRODUCT > makeup

makeup

99

번호 이미지 상세내용
64
물방울 립글로스_YH-LGB158 
- W21.4 * H99mm- 단가, M.O.Q 등 세부사항 별도문의
63
사각립글로스_YH-LG312 
- W21.1 * H92.6mm                          - 4.5mm- 단가, M.O.Q 등 세부사항은 별도...
62
사각립글로스_YH-LG298A 
- W20.1 * H87.3mm                             - 6ml- 중국산- 단가, MOQ 등 세...
61
원뿔형 마스카라_YH-MB310 
-캡ABS, 용기PETG, 솔대POM-W20 * H130mm-10ml-중국산
60
창문립스틱_LS100 
-용기ABS, 중간창문AS, 콘POM-W20*H75.6mm-중국산